cokok I

mencokok mencebur (mencempung) air sewaktu mandi.

berkongsi