cokera

(Hindustan) budak suruhan, bujang, boi, pelayan.

berkongsi