cok I

~ sanggul cucuk sanggul, cucuk rambut.

berkongsi