cogan

1. panji-panji atau lencana sebagai lambang (semboyan):
~ dibawa di hadapan raja;

2. cogan kata;

~ alam tombak kerajaan yang berhiaskan emas pada mata dan batangnya, jogan.

berkongsi