citra

1. [sastera lama] gambar, lukisan, arca.

2. gambaran atau imej peribadi seseorang (barangan, organisasi, dan lain-lain):
yang menarik tentang cerita tersebut ialah usaha Arena Wati untuk membina ~ wanita;

bercitra memiliki atau mempunyai gambaran tentang peribadi seseorang (barangan dan lain-lain);

citraan kaedah (cara) membentuk gambaran seseorang atau sesuatu;

kecitraan hal (sifat) yang berkaitan dengan citra;

percitraan perihal bercitra:
pelbagai aspek sastera seperti tema, plot, ~ dapat menonjolkan ciri-ciri keindahan novel itu.

berkongsi