cita I

1. rasa, perasaan;

2. keinginan, hasrat;

3. gagasan, idea;

4. [sastera lama] cipta, angan-angan, fikiran:
kecil hati rupanya nyata, diangkanya kakang berubah ~;

5. cinta, rindu (akan):
jikalau anakanda sesak sukar sesuatu hal, bakarlah kemenyan mandung jati itu, ~lah nama ayahanda, nescaya datanglah ayahanda;

cita-cita
1. harapan, hasrat, keinginan (yang kuat):
seakan-akan digerakkan oleh ~ hendak bertemu dengan anak bininya;
~nya ingin menjadi jurutera apabila besar kelak;

2. maksud, tujuan yang hendak dilaksanakan:
aku rintang pekerjaannya itu dengan ~ yang luhur;

bercita-cita
1. ada cita-citanya, mempunyai cita-cita:
kita bukan hidup sebagai haiwan yang tidak ~;

2. berharap (akan), berhasrat (akan), berniat (akan):
sebagai pemimpin, ia ~ mewujudkan masyarakat yang bebas dan aman makmur;

mencita [sastera lama] menciptakan, mewujudkan sesuatu dengan kuasa batin (sakti):
masing-masing pun ~ saktinya pula lalu menjadi naga turun ke dalam laut;
pucuk dicita ulam mendatang
(peribahasa) yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki;

mencita-cita, mencita-citakan
1. mengangankan, mengharapkan, menghendaki, mengimpikan:
dia tahu kalau dia terus berkeras melawannya, tentulah segala-gala yang dicita-citakan itu akan musnah;

2. membayangkan dalam fikiran, menggambarkan (melukiskan) kepada:
dalam ceramahnya itu, ia ~ demokrasi sosial yang akan dibentuk untuk menjamin kebahagiaan ekonomi setiap lapisan rakyat.

berkongsi