cipan I

[sastera lama] sejenis senjata seperti kapak.

berkongsi