ciok

[arkaik] bunyi seperti bunyi burung, ciak, ciap.

berkongsi