cincai

[Cina] [bahasa percakapan];
~lah tak apalah, lebih kurang sajalah;

cincai-cincai tidak sungguh-sungguh (tidak teliti, tidak rapi), sembarangan.

berkongsi