ciarik

akar ~ sejenis tumbuhan (pokok memanjat), akar riang-riang rimba, Vitis wrayi;
akar ~ putih
sejenis tumbuhan (pokok memanjat), Mallotus repandus.

berkongsi