ci I

ukuran berat sebanyak 1/10 tahil atau 3.78 gram (bagi menimbang candu).

berkongsi