CGPA

[kependekan] Cumulative Grade Pointer Average (purata nilai gred kumulatif, iaitu sistem pengiraan himpunan markah pelajar di institusi pengajian tinggi tertentu):
kursus itu ditawarkan kepada lulusan Diploma ITM dan UTM yang mendapat tidak kurang daripada 2.5 ~.

berkongsi