ceteri

khemah, tenda (di kapal dan lain-lain).

berkongsi