cerun

1. curam, terjal;

2. lereng bukit (tebing dan lain-lain) yang curam:
di ~ bukit di Mysore, terdapat kebun kopi yang luas;

bercerun mempunyai cerun;

kecerunan keadaan cerun (curam, terjal), keterjalan.

berkongsi