ceruk II

[Kelantan] sabit (penyabit);

menceruk menyabit.

berkongsi