cerlang II

[Kelantan];
~-cerlak (-cerlok) berlat-lat (berselang-selang).

berkongsi