cerin

[Kelantan] kering (kulit yang kena matahari dan lain-lain)?;

= cering.

berkongsi