cercak I

bintik-bintik pada kulit, borek (bopeng) yang kecil-kecil, bercak.

berkongsi