cerat I

muncung atau mulut pada cerek (paip air, teko, dan lain-lain) tempat keluar air;

mencerat
1. menuangkan air dan lain-lain melalui cerat;

2. mengalir atau memancar dari cerat;

3. minum dari cerat;

ceratan cerat yang kecil.

berkongsi