cerakin III

mencerakin, mencerakinkan
1. menyelidik atau menyiasat sesuatu keadaan (perbuatan, gejala, ciptaan, dan lain-lain) untuk mengetahui sebab-sebab (kedudukannya dan lain-lain):
ia diakui sebagai tokoh yang pertama ~ dasar-dasar ini;

2. menghuraikan sesuatu bahan kepada bahagian-bahagiannya (seperti unsur dan lain-lain);

3. menghuraikan (memisahkan, menceraikan, dan lain-lain) sesuatu kepada bahagian-bahagiannya:
prisma yang pertama ~ cahaya putih dan prisma yang kedua menghasilkannya;
cerakinan

1. penyelidikan (untuk mengetahui hal-hal, peristiwa, dan lain-lain), penyiasatan;

2. uraian (penyelidikan) kimia (untuk menentukan kandungan sesuatu dan lain-lain);
~ fizik (kimia) uraian (penyelidikan) yang menggunakan kaedah fizik (kimia);

pencerakinan perihal (usaha, proses, dan sebagainya) mencerakin(kan);

analisis.

berkongsi