ceraka I

alat pengukup pakaian dan lain-lain (dibuat daripada rotan dan lain-lain).

berkongsi