ceracat

[Kelantan] sejenis alat untuk menangkap ikan.

berkongsi