ceracak

berceracakan, menceracak mencuar ke atas (tajam-tajam), bercerancangan:
riak-riak air lembut melanggar tiang-tiang jejambat yang ~ di sekitar kapal itu;
tunggul-tunggul yang hitam tampa
k ~.

berkongsi