cenuram

[Kedah] lurah (lereng bukit dan lain-lain yang curam).

berkongsi