cenuk

[Kedah];

minyak ~ minyak yang diperoleh daripada pohon tengkawung, minyak kawang.

berkongsi