centet

[Jakarta]

1. menjadi kecil (pendek dan lain-lain), menyentap, susut;

2. menjimatkan, menghematkan.

berkongsi