centang II

[Jawa] [arkaik];

mencentang memberi tanda pada tulisan untuk peringatan.

berkongsi