cengkam I

= cengkaman
1. pegangan (genggaman) dengan kuku atau cakar, cengkeraman:
ia tidak dapat melepaskan dirinya daripada ~ beruang itu;
Mawi menguatkan ~ tangannya pada rambut Zaini;

2. kekuasaan yang menindas, (memeras, menekan, menyebabkan penderitaan, dan sebagainya):
seluruh rakyat telah menderita sewaktu dalam ~ Jepun;
hasil program kawalan penyakit 1978, kanak-kanak bebas daripada ~ cirit-birit;

mencengkam
1. memegang kuat-kuat dengan kuku (cakar), mencengkeram:
rambut anaknya itu dicengkamnya lalu ditariknya;

2. mengapit (menyepit), mencantumkan kain dan lain-lain (dengan menjahit);

3. [kiasan] menguasai (memeras, menindas):
perjuangan sekarang adalah untuk menghalang kaum kapitalis ~ semula kemakmuran negara;

mencengkamkan menekankan (kuku, cakar, dan lain-lain) untuk mencengkam;

pencengkam (Kejuruteraan) sejenis alat untuk mencantumkan atau melekatkan alat-alat lain:
~ rata;
~ U.

berkongsi