cengil

keras dan pedas (berkenaan (dengan) percakapan), garang.

berkongsi