cengi

(berkenaan (dengan) bunyi sebutan) seakan-akan sengau.

berkongsi