cenggang

bercenggang berenggang, berjauhan:
kedua-duanya tidak pernah ~.

berkongsi