ceng I

seruan supaya gajah memasukkan kakinya ke dalam sengkela.

berkongsi