cempung I

mencempung membawa sesuatu (dengan memeluknya):
ia kelihatan keluar ~ Wan Intan dengan tangannya.

berkongsi