cemik

mencemik mencebikkan bibir sedikit (untuk mengejek, menghina, dan lain-lain):
dia ~ apabila memandang kami;

mencemikkan
1. = ~ bibir mencebikkan bibir sedikit (untuk mengejek, menghina, dan lain-lain);

2. mengejek (menghinakan dan lain-lain) dengan mencemik;

cemikan ejekan.

berkongsi