cembung I

kembung (melengkung) bulat seperti pada bahagian luar bola (pipi, cermin, dan lain-lain), lawan cekung.

berkongsi