cembeng I

[Cina] suatu hari besar di kalangan orang-orang Cina (pada hari itu mereka menziarahi kubur sanak saudara mereka, mencuci dan bersembahyang di kubur itu beramai-ramai).

berkongsi