cemar I

1. tidak bersih, kotor;

2. [kiasan] tidak murni atau tidak baik (berkenaan (dengan) nama, perkataan, dan lain-lain):
nama ayahnya kini sudah ~;
membawa ~
datang bulan (haid);

bercemar mengotorkan diri;
~-cemar merendahkan (mengotorkan) diri (dengan bercampur dengan orang yang lebih hina dan lain-lain):
mengapatah maka Datuk Bendahara hendak ~ dengan si Jebat;
~ duli
= ~ (-cemar) kaki [sastera lama] mencemar duli:
silalah tuanku dengan Cik Puan ~ duli ke pantai pasir yang putih lumat itu berjalan-jalan mengambil angin kesihatan; ~ kain datang bulan (haid);

mencemar ~ duli [bahasa halus] (digunakan pada sultan atau raja) sudi datang (pergi) ke:
baginda juga pernah ~ duli melawat Kem Tahanan Tanjung Bruas bersama-sama dengan rombongannya;

mencemari
1. mengotori:
sampah-sarap yang ~ tempat ini;

2. menodai, mencabuli (nama dan lain-lain):
gadis itu ~ kesucian dirinya;

mencemarkan
1. menjadikan cemar, mengotorkan;

2. [kiasan] memburukkan (nama dan lain-lain), mengejikan:
kau ~ nama keluargamu;
berbagai-bagai pengaruh luar mengubah dan kadangkala ~ cerita;

tercemar dicemar;

kecemaran
1. kekotoran;

2. keburukan (nama dan lain-lain), kekejian: ia hendak melindungi keluarganya daripada ~ yang dilakukan oleh orang lain;

pencemaran perbuatan mencemarkan (mengotorkan), pengotoran;
~ alam perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah-sarap dan sebagainya;
~ bahasa penggunaan bahasa yang tidak betul di kalangan masyarakat;

pencemar
1. orang yang mencemari atau mencemarkan maruah (diri, nama keluarga, dan lain-lain);

2. bahan atau alat yang mencemari atau mencemarkan sesuatu (bahan lain, udara, dan lain-lain):
gas ini, seperti ~ yang lain, amat berbahaya.

berkongsi