cemahang

penyakit atau akibat buruk (kerana sumpah gajah, pohon kayu, dan lain-lain).

berkongsi