celuk

[Jakarta];

menceluk memasukkan tangan ke dalam sesuatu untuk mengambil barang, menyeluk.

berkongsi