celepa

berbagai-bagai bentuk bekas rokok (tembakau dan lain-lain) yang dibuat daripada logam dan lain-lain;

selepa.

berkongsi