celempung I

mencelempung terjun ke air, mencebur, mencempung;

cempung II.

berkongsi