celapak II

[Kedah] cepat-cepat, lekas-lekas, (dengan) segera:
penyamun-penyamun itu ~ masuk ke rumah Pak Ali.

berkongsi