cekel III

[Jawa], [sastera lama] murid pendeta.

berkongsi