cekcok

= bercekcok bertengkar, berselisih, berkelahi;

mempercekcokkan mempertengkarkan:
apa yang dipercekcokkan itu?

percekcokan pertengkaran, perselisihan, perkelahian:
ramai orang yang mengetahui ~ yang berlaku.

berkongsi