cekal I

= ~ hati tetap (teguh) hati, tahan menderita, tabah:
hatinya makin bertambah-tambah tetap dan ~;

mencekalkan;
~ hati menjadikan hati cekal, menabahkan hati;

kecekalan ketabahan (keteguhan, ketetapan) hati.

berkongsi