cegak II

1. kuat dan tangkas, gembira;

2. sembuh dan segar kembali (daripada sakit).

berkongsi