cef

tukang masak utama di hotel, restoran dan sebagainya, ketua jurumasak. cega (cga);

bercega berjaga-jaga, berhati-hati;

mencega menjaga, meneliti supaya tidak terperangkap dan lain-lain.

berkongsi