cecekik

sejenis jerat untuk menjerat leher binatang, cekik-cekik.

berkongsi