cebikan

hasil perbuatan mencebik, apa-apa yang dicebikkan:
dia bertanya dengan ~ kecil;

= sebik.

berkongsi