cawis

[Jawa], [sastera lama] sedia;

bercawis bersedia:
baiklah yayi Aji kembali ke karangan ~ kerana petang sekarang kakang mulai berjaga-jaga.

Cd simbol kimia bagi kadmium.

berkongsi